L’Audiència de Girona ha confirmat allò que molta gent esperava. I és que confirma les Sentencies dictades pels Jutjats Mercantils de Girona que declaraven no només la nul·litat de les clàusules sòl sinó també a la obligació de retornar aquelles quantitats pagades de més en els darrers anys en aplicació a la referida clàusula.

Advocats a Girona-

Abogados de Girona