• Per fi disposem de base per poder reclamar tot el que s’hagi pagat de més en aplicació de la clàusula sòl a la vostra hipoteca amb efectes retroactius desde que es va signar i no desde maig de 2013 que era/és el criteri del Tribunal Suprem.
  • Tot i així, la nostra opinió és del parer de que els bancs ens seguiran posant problemes per les respectives devolucions i que la majoria d’entitats ens remetran a instar un procediment judicial al·legant que elles no són competents per decretar la nul·litat de la clàusula i els efectes inherents a l’esmentada nul·litat (devolució de les quantitats pagades de més degut a l’aplicació de la clàusula sòl). Que de fet és el que ens estaven fent fins ara tot i tenir ja establert el criteri del Tribunal Suprem.
  • Els nostres càlculs ens diuen que cal valorar cas per cas, però estaríem parlant de sumes a retornar per part dels bancs d’entre 3 mil i 9 mil euros en funció de cada cas.Si teniu clàusula sòl a la vostra hipoteca o dubteu si la teniu o no, no dubteu en contactar amb nosaltres. La primera visita és gratuïta.Restem a la vostra disposició per ajudar.vos. Acegirona Advocats

Advocats a Girona clàusula sòl, abogados en Girona cláusula suelo