S’ha escrit molt en referència a la custòdia compartida.

Si bé és cert que cada cop els Tribunals són més sensibles en quan al paper de l´home en la cura dels fills, en iguals condicions que la mare, encara es considera la guarda i custòdia compartida com una mesura molt excepcional.

Si vostè és un pare que vol continuar estant involucrat en la criança i cura del seu fill o fills, no dubti en consultar-nos abans de donar cap pas endavant en el seu divorci, separació o ruptura.

Els nostres advocats i advocades especialistes en dret de família es posaran a treballar perquè aquest dret, que hauria de ser reconegut automàticament, sigui preservat.

En el cas de que vostè ja tingui una sentència de divorci, separació o ruptura de parella i la custòdia dels fills la tingui la mare, sàpigui que vostè pot demanar la guarda i custòdia compartida si es donen els requisits necessaris. Per això, previ un estudi, podem presentar per vostè una demanda de modificació de mesures davant del Jutjat pertinent.

Vingui a assessorar-se. No dubti que estarà en bones mans.