CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, l’informem del següent: El responsable de les dades facilitades lliurement és el Associació X (NIF xxxxxxxxxxxxxxx), amb seu a xxxxxxxxxxxxxxx, ………….. i correu electrònic info@associacio.org. En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d’oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació X estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.