ADVOCATS A GIRONA EXPERTS EN TREURE LA CLÀUSULA SÒL.

Aquests dies estem rebent moltes visites de clients que volen treure les clàusules sol de la seva hipoteca. Doncs bé, el nostre despatx portem tota mena de reclamacions judicials i extrajudicials contra les entitats bancàries: clàusules abusives, execucions hipotecàries, clàusules sòl, desnonaments….

Així mateix, els Jutjats Mercantils de Girona estan resolvent a favor de treure les referides clàusules. Per altra  banda, l’Audiència de Girona també acorda la nul·litat de la clàusula sòl.

Truca ‘ns i pregunta preus, som els més competitus perquè entenem la situació de crisi econòmica en la que ens trobem actualment.