Advocats experts en desnonaments a Girona

QUI SOM?

Som un  despatx compost per diferents advocats i ens dediquem a tot tipus de procediments civils, i dins d’aquests, portem tot tipus de reclamacions judicials en matèria de desnonaments, ja sigui per falta de pagament, per extinció de contracte, per les dues coses alhora, o per incompliment de contracte. Així mateix, també oferim servei en la redacció de contractes d’arrendaments, ja siguin sobre arrendaments urbans o locals de negoci.

QUE FEM?

Principalment oferim serveis a tota la Província de Girona a tots aquells propietaris que reclamen l’extinció d’aquells contractes d’arrendaments firmats amb l’arrendatari, en aquells casos on l’arrendatari deixa de pagar les rendes convingudes o bé s’extingeix el contracte o bé s’incompleixen els pactes establerts en contracte.

Per altre banda, també redactem tota mena de contractes sobre arrendaments, en tant, cada arrendatari és diferent, i és un error fer servir  un  mateix contracte.

També oferim serveis als arrendataris (llogaters) per a qualsevol reclamació judicial o extrajudicial.

PROCEDIMENTS:

En via civil,  en procediments de desnonament per falta de pagament, la llei ha agilitzat de forma notòria els terminis. S’interposa demanda→ es notifica al llogater→ disposa d’un termini per fer al·legacions→ si no s’hi oposa es dicta sentència i es senyala data pel llançament→ Si s’oposa es senyala judici (on únicament podrà al·legar si ha pagat les rendes)→ En cas que no hagi pagat es procedirà al llançament. (DURADA: 2 a 6 mesos +o-)

Així mateix però, la llei permet al llogater enervar l’acció judicial una sola vegada, és a dir, si un cop interposada demanda el llogater es posa al dia amb les rendes impagades, la llei permetrà continuar amb la vigència del contracte, però només ho permet una sola vegada. No obstant, haurà de satisfer també els costos d’advocat del demandant.

Altres tipus de reclamacions serien:

  • Reclamació per impagament de rendes.
  • Reclamació per impagament de rendes i desnonament (en un mateix procediment).
  • Reclamació en procediment de desnonament per extinció de contracte (sempre s’ha de notificar amb la corresponent antelació d’acord amb la Llei i en allò establert en contracte).
  • Reclamació per incompliment de contracte.

 

ON SOM

Tenim el despatx al centre de Girona, al c/ Plaça Poeta Marquina núm. 6.

El nostre número de contacte és 972 48 79 88, on podràs trucar sense cap compromís i us atendrem el més amablement possible.

El nostre correu electrònic és: info@acegirona-advocats.com on podràs preguntar qualsevol consulta que tinguis.