El Diari de Girona (08/07/21) ha publicat una notícia difonent les accions resultants proposades pel nostre Servei de Dinamització i Mediació al webinar: ““Accions resultants de la primera fase del mapeig: ANEM PER FEINA BV!!”, després d’haver detectat que la manca de tranquil·litat, la brutícia, el soroll i alguns efectes del turisme tenen un impacte negatiu en la convivència donat que són fonts de problemes i conflictes al Barri Vell de Girona. Entre d’altres coses es proposa ordenar el flux dels grups de turistes que visiten el nostre barri fent servir tecnologia GPS (Per llegir-ne més accedir a l’enllaç de la notícia)