DIARI DE GIRONA Publica notícia sobre el SDM de l’AVVBV fent difusió de l’atorgament del Premi ADR’s Justícia 2021 i de l’inici de la segona fase del mapeig BV alt-La Sopa

https://www.diaridegirona.cat/autores/judith-viladomat.html