Durant tot el 2009 hi va haver 43 separacions menys que el 2008 i ja fa cinc anys que la tendència va a la baixa

Quan un es casa, sol jurar amor a la seva parella “fins que la mort els separi”. Aquesta promesa ja fa anys que les famílies no compleixen fil per randa. El 2009 es van trencar 1.815 matrimonis gironins, la majoria en divorcis. No obstant això, les ruptures matrimonials ja fa anys que es redueixen per culpa de la crisi econòmica, que provoca que les parelles es repensin deixar de ser parella.
O l’amor perdura amb més força, o la crisi econòmica fa pensar a les parelles més de dues vegades el fet de trencar la relació. En tot el 2009, va haver-hi 1.815 parelles de les comarques gironines que van deixar de prometre’s amor vitalici. La majoria de les ruptures es van tramitar mitjançant divorcis. En concret, l’any passat va haver-hi 1.684 divorcis, 141 menys que el 2008. El nombre de divorcis ja fa tres anys que disminueix. El 2006 va ser l’any en què hi va haver més divorcis, però el 2009 ja n’hi va haver gairebé 500 menys que ara fa quatre anys, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.
Les separacions, que fa cinc anys que es redueixen perquè es van simplificar els tràmits del divorci, també es van reduir el 2009 amb 43 separacions menys. En cinc anys, el nombre de separacions ha disminuït en 1.253. Cal destacar que les nul·litats sempre han estat una opció molt marginal per als gironins i l’any passat se’n va registrar només tres.
Tot i que es va facilitar el sistema de tràmits perquè una parella pugui divorciar-se sense haver de passar el pas previ de la separació, el nombre de divorcis no augmenta. Els experts en el tractament de parelles que es divorcien o separen justifiquen aquest descens de les ruptures matrimonials per culpa de la crisi econòmica. La disminució de recursos econòmics fa que moltes parelles s’ho repensin dues vegades a l’hora de divorciar-se ja que la venda del pis que es compartia no és tan fàcil com fa uns anys. També hi ha membres del matrimoni que si se separen tindrien dificultats per cobrir totes les despeses. És per aquests motius que parelles que es troben en una situació complicada acaben per esperar a divorciar-se en un altre moment.
De les 128 separacions que hi va haver a les comarques gironines durant el 2009, 83 es van fer de manera que les dues parts hi estaven d’acord i 45 tràmits es van haver de fer de forma contenciosa. Pel que fa als divorcis, dels més de 1.600 que es van produir l’any passat, 1.230 van ser consensuats i 454 no es van dur a terme d’aquesta manera.
La majoria dels matrimonis decideixen separar-se quan ja tenen més de 20 anys de relació. Fins a 42 parelles es van separar després de més de 20 anys de compartir matrimoni, la segona franja d’edat matrimonial on se separen més persones és la que comprèn entre els sis i deu anys de matrimoni i també entre els 11 i 15, amb 23 parelles separades. L’edat dels fills -si n’hi ha- és un factor que també s’ha de tenir en compte a l’hora de valorar el divorci. De les 1.684 parelles que es van divorciar, gairebé la meitat, 760 matrimonis, ho van fer sense tenir fills menors, 524 amb un únic fill menor d’edat. Per altra banda, dos matrimonis es van trencar amb més de quatre fills menors d’edat.
Cal destacar també que Catalunya és la comunitat autònoma on més parelles es van trencar durant el 2009. Això significa que es van dissoldre 2,6 parelles per cada mil habitants durant l’any passat.
En el conjunt de l’Estat, les ruptures matrimonials han baixat un 10,7 per cent l’any 2009 respecte al 2008. En concret, els divorcis es van reduir en un 10,6 per cent i les separacions en un 12,3 per cent.

Font: Diaridegirona.cat