En el supòsit que un dels progenitors no pagui la pensió d’aliments a favor dels fills que ha estat establerta en Sentència, el que s’ha de fer és interposar demanda d’execució de la sentencia que obliga al progenitor a la prestació d’aliments. En aquests casos, encara que cobri el salari mínim interprofessional o tingui una pensió molt baixa  el jutge podrà embargar la part que cregui convenient al ser prioritària la pensió a favor dels menors

Albert Rubirola Béjar

Advocat de Girona

Advocat de divorcis.