El diari EL PUNT AVUI+ (18/07/2021) ha fet difusió dels projectes dimanants de les accions resultants de la primera fase del mapeig realitzat pel nostre Servei de Dinamització i Mediació, recollint també algunes de les xifres més significatives des de la posada en marxa del mateix. Per llegir-ne més accedir a l’enllaç de la notícia)