Els jutjats catalans van tramitar l’any passat un total de 21.190 divorcis, un 1,33% més que el 2012, quan se’n van registrar 20.911, segons les dades del Servei d’Estadística Judicial del Consell General del Poder Judicial. Dels 21.190 divorcis, 13.979 van ser consensuats, un 0,98% més que el 2011; mentre que 7.211 van ser contenciosos, xifra que representa un augment de l’1,89%. D’altra banda, es van tramitar 883 separacions de mutu acord i 312 que no van ser consensuades. A més, es van registrar 27 nul·litats matrimonials, cinc menys que el 2011 i 5.486 processos de modificació de mesures, entre els consensuats i els no consensuats.

Els divorcis consensuats a Catalunya es van mantenir estables fins als 13.979, un 0,98% més que el 2012, i van representar el 19,8% en el conjunt de l’Estat, on se’n van registrar 70.571. Pel que fa els divorcis no consensuats, van pujar un 1,89% i van passar dels 7.077 del 2012 fins als 7.211 de l’any passat, un 1,89% més. En aquest cas, van suposar el 14,5% de l’Estat, 49.485 en total.

En el capítol de separacions, se’n van produir 1.195, de les quals 883 van ser de mutu acord i 312 no van ser consensuades. Les primeres van suposar un 18,6% al conjunt de l’Estat, tot i que en relació a l’any passat, van caure un 5,57% respecte el 2012. Les separacions no consensuades també es van reduir, en aquest cas, un 3,11% fins a passar de les 322 del 2012 a les 312 de l’any passat, un 12,9% al conjunt de l’Estat.

D’altra banda, l’any passat es van anul·lar 27 matrimonis, mentre que el 2011 van ser cinc menys, 27. Al conjunt de l’Estat, va haver-hi 164 nul·litats.

Pel que fa el nombre processos consensuats de modificació de mesures, que s’adopten quan varien les circumstàncies econòmiques o personals en el moment de la separació o divorci, van ser 1.576, un 14,5% més que l’any 2012. A Catalunya, aquests processos han suposat el 23,4% de tot l’Estat, que va registrar 6.719 casos. En quant als processos no consensuats de modificació de mesures, a Catalunya se’n van registrar 3.910, un 18,7% més.

Advocats divorcis a girona. Advocats a girona