Bàsicament la documentació requerida és la següent: Certificat de Matrimoni (si esteu casats), Certificats de naixement dels fills, i certificat d’empadronament.