Si el pis està ocupat per persones sense contracte es podrà reclamar el valor dels danys que es puguin causar, si es poden acreditar.