El canvi de tendència respecte la concessió de la custòdia compartida per parts dels òrgans judicials és una realitat.

En els últims temps, els Jutjats de Família venen atorgant la custòdia compatida a favor dels progenitors de manera prioritària per lo que han deixat enrere aquell règim arcaic que en anys anteriors venia aplicant-se.

És més, la jurisprudència actual facilita la custòdia compartida sempre que es donin un mínim de requisits amb l’objectiu de protegir als menors.

Per tant, aquell progenitor que fins ara es veia privat per accedir a un règim compartit, si demostra un mínim de facultats, podrà accedir als Tribunals per demanar amb garanties la concessió dels seus drets envers els seus fills.

Podeu consultar de manera gratuïta i totalment informal qualsevol dubte envers la custòdia compartida als nostres advocats d’ACEGIRONA ADVOCATS, que us aconsellaran sense com mena de compromís.