El legislador a Catalunya ha optat per una regulació de la guarda compartida adaptada a la realitat social, per lo que en la seva regulació legal es reconeix expressament concedir preferentment la guarda compartida davant una separació o divorci.

No obstant, per acordar-se la guarda compartida s´han de complir una sèrie de requisits per tal d’adoptar-la.  Entre aquests, és molt important  que el progenitor que demani la guarda pugui realment cuidar dels menors quan estiguin en la seva companyia. Per tant, si s’haurà de tenir en compte l’horari laboral del progenitor que la demani.

Així mateix, també és important que amb anterioritat a la separació o divorci també s’hagués fet càrrec dels seus fills amb la diligència deguda. En aquest sentit, no s’acceptaria mai, que el progenitor que amb anterioritat al divorci no hagués tingut mai cura dels seus fills demanés posteriorment la guarda compartida.

Si voleu un assessorament respecte el vostre cas en concret, truqueu al nostre despatx i us assessorarem de les possibilitats reals per aconseguir la custòdia compartida davant d’un procediment de divorci.

Albert Rubirola. Advocat d’ ACE GIRONA ADVOCATS. Especialista amb divorcis a Girona i província