MEDIACIÓ GIRONA – BARRI VELL

Què és el Servei de dinamització, mediació, pràctiques restauratives i ADR de Girona- Barri Vell?

És un Servei que treballa en tres línies d’intervenció, amb l’objectiu de millorar la convivència, dinamitzar i cohesionar socialment el barri vell, analitzar els conflictes i reduir la conflictivitat, i ajudar a les parts implicades en un conflicte, a millorar la seva situació, a través d’un procés de mediació. 

Com funciona?

Un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de la mediació i resolució de conflictes, treballen de forma imparcial, amb el propòsit de facilitar l’abordatge dels conflictes de convivència, de manera dialogada, responsable i cívica, per tal de millorar la comunicació, les relacions veïnals i la cohesió social del barri.   

Com a veí o associat, et pot interessar la intervenció mediadora, per a la resolució de conflictes individuals. Les sessions de mediació es porten a terme en un espai neutral, amb el suport d’una professional mediador/a, i es basa en la voluntarietat, el respecte mutu i la confidencialitat.  

Quins conflictes es poden tractar?

Tots els conflictes relacionats amb la convivència dins del barri vell, de veïnatge, comunitats, entitats i associacions, l’ús de l’espai públic, sorolls, neteja, molèsties produïdes per animals domèstics, comportaments incívics, desacords, bars, locals comercials, etc.

On estem ubicats?

Plaça Poeta Marquina, 6  1r B    Girona

Com podeu contactar amb nosaltres?

Per telèfon: 972487988

Per e-mail: dinamitzacio.mediaciobarrivell@gmail.com

Omplint aquesta sol·licitud:

EMPLENAR SOL·LICITUD

El mediador o la mediadora responsable es posarà en contacte amb qui sol·licita el servei.

* Qualsevol petició d’atenció d’un conflicte, està subjecte a valoració tècnica per part de l’equip de Mediació. Les sol·licituds que no tinguin cabuda dintre del projecte, ja sigui per qüestió de la matèria o per qualsevol altre motiu, es derivaran a altres recursos de mediació existents al territori.