MEDIACIÓ GIRONA – BARRI VELL

Què és el Servei de dinamització, mediació, pràctiques restauratives i ADR de Girona- Barri Vell?

És un Servei dissenyat amb l’objectiu de millorar la convivència, dinamitzar i cohesionar socialment el Barri Vell de Girona, a través de diferents línies de treball.
Pretén afavorir la comunicació i participació dels veïns i veïnes del barri vell, analitzar els conflictes existents a les diferents zones del barri i reduir la conflictivitat, així com ajudar a les parts implicades en un conflicte, a millorar la seva situació i convivència veïnal, a través d’intervencions mediadores i de resolució de conflictes.

Com funciona?

El servei està orientat a desenvolupar una intervenció transversal que gestiona tres línies de treball:

▪ Línia 1: Millorar la convivència, dinamització i cohesió social del Barri Vell.

Dinamitzar, fomentar les relacions de convivència veïnals ienfortir el seu sentiment de pertinença a la comunitat, elaborant un mapeig dels conflictes a les diferents zones del barri, incloent la seva afectació per les circumstàncies sobrevingudes en el nou context de mesures de prevenció i contencióper a fer front a la crisi sanitària per la Covidien – 19. Àmbits de mesurament: Pisos turístics/Repartiment activitats culturals, lúdiques i esportives a la ciutat/Dinamització del petit comerç del Barri vell/Dinamització d’usos d’espais públics.

▪ Línia 2: Anàlisi i resolució de conflictes supra-individuals al Barri Vell.

Definir la conflictivitat per mitjà de les dades recollides, així com de les diferents percepcions que es detectin entre els veïns i veïnes, amb l’objectiu d’analitzar i diagnosticar els punts calents de conflicte del barri, ja existents, però sense perdre de vista la nova normalitat, per tal de dissenyar una intervenció específica que ajudi a millorar la dinamització mitjançant del foment de la cohesió social i la convivència.

▪ Línia 3: Desenvolupament d’intervencions mediadores per a la resolució de conflictes vinculats amb la convivència dels veïns i veïnes del Barri Vell, dintre del seu àmbit individual.

Es compta amb una borsa de mediadors/es vinculats al nostre projecte, per atendre demandes de mediació per a resoldre conflictes veïnals concrets, que siguin susceptibles de poder ser atesos des del nostre servei.

Qualsevol petició d’atenció d’un conflicte, està subjecte a valoració tècnica per part de la Coordinadora del Servei. Les sol·licituds que no tinguin cabuda dintre del projecte, ja sigui per qüestió de la matèria o per qualsevol altre motiu, s’orientaran a altres recursos de mediació existents al territori, fent servir els protocols corresponents de derivació.

A qui s’adreça?

El projecte s’adreça a totes les persones que d’alguna manera configuren la comunitat del Barri Vell de Girona, ja sigui com a residents, com a comerciants que hi desenvolupen en ell la seva activitat, o bé com a turistes que esporàdicament comparteixen i formen part de l’espai de convivència.

EL NOSTRE EQUIP DE MEDIACIÓ

On estem ubicats?

Plaça Poeta Marquina, 6  1r B    Girona

Com podeu contactar amb nosaltres?

Per telèfon: 972487988

Per e-mail: dinamitzacio.mediaciobarrivell@gmail.com

El mediador o la mediadora responsable es posarà en contacte amb qui sol·licita el servei.

Formulari sol·licitud mediació
Formulari sol·licitud contacte

* Qualsevol petició d’atenció d’un conflicte, està subjecte a valoració tècnica per part de l’equip de Mediació. Les sol·licituds que no tinguin cabuda dintre del projecte, ja sigui per qüestió de la matèria o per qualsevol altre motiu, es derivaran a altres recursos de mediació existents al territori.