Aquest matí, el butlletí de resolució alternativa de conflictes (ADR justícia), ha publicat el nostre projecte de dinamització i mediació del Barri Vell de Girona.

Així mateix, aprofitem per desitjar-vos una bona entrada d’any i unes bones festes

L’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona (AVVBV), amb la col·laboració del col·lectiu de mediadors i gestors de conflicte Ace Girona Mediació, ha posat en marxa el Servei de dinamització, mediació, pràctiques restauratives i ADR de Girona – Barri Vell. El projecte va néixer de la iniciativa dels veïns, que van aconseguir que s’aprovés als pressupostos participats de l’any 2019, en el marc del Pla de dinamització del Barri Vell de l’Ajuntament de Girona, i s’adreça a tota la comunitat del Barri Vell de Girona, ja siguin residents, persones que hi desenvolupen una activitat comercial o professional o visitants i turistes.

L’objectiu del nou projecte és millorar la convivència i dinamitzar i cohesionar socialment el Barri Vell de Girona. El Servei que s’ha creat pretén, d’aquesta manera, afavorir la comunicació i la participació dels veïns del Barri Vell, analitzar els conflictes que hi ha a les diverses zones del barri i reduir-ne la conflictivitat, així com ajudar les parts implicades a millorar la situació i la convivència veïnal, per mitjà d’intervencions mediadores i de resolució de conflictes.”

El Servei s’ha orientat per desplegar una intervenció transversal des de tres línies de treball: una primera línia per millorar la convivència, la dinamització i la cohesió social del Barri Vell, amb un mapeig dels conflictes a les diverses zones del barri i fent una atenció especial a les circumstàncies que estan vinculades a la crisi sanitària causada per la COVID-19; una segona línia que posa l’accent sobre l’anàlisi i la resolució de conflictes supraindividuals, i que analitza els punts calents de conflicte que ja hi ha al barri, per dissenyar una intervenció específica que ajudi a millorar la dinamització i fomenti la cohesió social i la convivència; i una tercera línia de desplegament d’intervencions mediadores per resoldre conflictes vinculats amb la convivència dels veïns i veïnes del Barri Vell, dins de l’àmbit individual.

El projecte també té una dimensió pedagògica i s’obre a la participació puntual de mediadors i mediadores a les dues primeres línies de treball. Aquesta participació ha estat reconeguda pel Centre de Mediació de Catalunya als efectes d’acreditar les hores de formació contínua homologada.

La bona acollida que ha tingut el nou Servei ha portat l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona a presentar una petició de continuïtat a l’Ajuntament de Girona, que finalment ha aprovat la continuïtat del projecte per a tot l’any 2021.