SERVEI DE DINAMITZACIÓ I MEDIACIÓ GIRONA-BARRI VELL: PROJECTE DE L’AVVBV.

Benvolgudes, benvolguts,

La Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes per a la Dinamització Social i Cultural del Barri Vell de Girona (AVVBV), amb la col·laboració del col·lectiu de mediadors i gestors de conflicte “Ace Girona Mediació”, ha posat en marxa el “PROJECTE PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I ADR DEL BARRI VELL DE GIRONA”, aprovat als pressupostos participats de l’Any 2019 en el marc del Pla de Dinamització del Barri Vell de l’Ajuntament de Girona. 

Dissenyat per dur a terme una intervenció “ad hoc” per a millorar la convivència, dinamització i cohesió social al Barri Vell de Girona, reduint la conflictivitat i preservant un desenvolupament sostenible, el nostre servei s’orienta a desenvolupar una intervenció transversal que gestiona tres línies de treball: 

  • Línia 1: Millorar la convivència, dinamització i cohesió social del Barri Vell.

Dinamitzar i afavorir la comunicació i participació dels veïns i veïnes del Barri Vell, per tal d’enfortir el seu sentiment de pertinença a la comunitat, el·laborant un mapeig dels conflictes a les diferents zones del barri, incloent la seva afectació per les circumstàncies sobrevingudes en el  nou context de mesures de prevenció i contenció per a fer front a la crisi sanitària per la Covidien – 19. Àmbits de mesurament: Pisos turístics/Repartiment activitats culturals, lúdiques i  esportives a la ciutat/Dinamització del petit comerç del Barri vell/Dinamització d’usos d’espais públics.

  • Línia 2: Anàlisi i resolució de conflictes supra-individuals al Barri Vell.

Definir la conflictivitat per mitjà de les dades recollides, així com de les diferents percepcions, amb l’objectiu d’analitzar i diagnosticar els punts calents del barri amb conflictes ja existents, però sense perdre de vista la nova normalitat, per tal de dissenyar una intervenció específica que ajudi a millorar la dinamització mitjançant  del foment de la cohesió social i la convivència.

  • Línia 3: Desenvolupament d’intervencions mediadores per a la resolució de conflictes vinculats amb la convivència dels veïns i veïnes del Barri Vell, dintre del seu àmbit individual.

Es compta amb una borsa de mediadors/es vinculats al nostre projecte, per atendre demandes de mediació per a resoldre conflictes veïnals concrets, que siguin susceptibles de poder ser atesos des del nostre servei.

Les sol·licituds de mediació que no tinguin cabuda dintre del projecte, ja sigui per qüestió de la seva matèria o per qualsevol altre motiu, seran adreçats als altres recursos existents al territori amb els quals s’han establert protocols de derivació.

En aquest sentit la nostra iniciativa ha rebut una resposta molt positiva d’acollida i col·laboració per part dels Serveis Territorials de Departament de Justícia a Girona, la Cambra de Comerç de Girona, així com a la resta d’institucions que configuren el conveni “Girona Mediació” (ICAG, COPC-Girona i CTS-Girona). 

DESTINATARIS

El projecte, desenvolupat des d’un enfocament restauratiu, s’adreça a totes les persones que d’alguna manera configuren la comunitat del Barri Vell de Girona, ja sigui com a residents, conciutadans que hi desenvolupen en ell la seva activitat com a comerciants i/o treballadors, però també per a la resta de persones que esporàdicament comparteixen i formen part d’aquest únic espai de convivència (visitants i turistes).

PROJECTE INCLUSIU I PEDAGÒGIC

L’ objectiu inclusiu del nostre projecte es complementa amb el seu caire pedagògic, de manera que ens plau informar-vos que la participació puntual en el mateix per part de mediadors i mediadores del nostre entorn, concretament a les Línies 1 i 2, en el mapeig del conflicte, computarà als efectes d’acreditar les hores de formació contínua homologada pel Centre de Mediació de Catalunya.

PARTICIPA!

  • Inscriu-te al nostre webinar gratuït de presentació, que tindrà lloc el proper dilluns 30 de novembre, a les 18:00 h.