SERVEIS JURÍDICS

DIVORCIS

Som un despatx especialitzat en divorcis on tramitem més de 600 expedients en Dret de Família. La nostra garantia d’èxit recau en explicar al client les seves possibilitats en el cas concret. Sabem quin és el criteri dels Jutjats de Família i sabem quin és el criteri de l’Audiència Provincial de Girona.

MEDIACIÓ

Vam ser el primer centre de Girona de Girona en oferir tot tipus de serveis relacionats amb la mediació.
ACE GIRONA MEDIACIÓ està format per un grup de mediadors per a resoldre tota mena de conflictes.
En aquest sentit, oferim ens nostres serveis amb mediació, ja sigui amb l’àmbit familiar com davant de conflictes sobre comunitats de propietaris, empreses o associacions.

MUTU ACORD

Som experts en convenis de mutu acord. Diuen que sempre és millor un acord entre les parts que anar a Judici. I és totalment cert.

Sempre ha de prioritzar l’entesa entre les parts i més quan hi ha menors d’edat. Tramitem els divorcis de mutu acord a Girona amb la màxima rapidesa i amb la millor garantia de qualitat.

DRET DE VISITES

El progenitor que no té la custòdia tindrà dret a un règim de visites, així com els avis també tenen aquest dret. Per qualsevol dubte pregunteu-nos i us explicarem els vostres drets.

CUSTODIA COMPARTIDA

Cada cop més es tendeix a la guarda compartida, no obstant, s’han de donar una sèrie de requisits alhora d’adoptar-la. Truca’ns i us explicarem les garanties reals en el vostre cas en concret.

PENSIÓ D’ALIMENTS

Normalment el progenitor que no té la custòdia del seu fill té l’obligació de passar una pensió d’aliments. Aquest vindrà fixada d’acord amb una sèrie de requisits com per exemple les necessitats dels menors o la capacitat econòmica dels progenitors.

Per altre banda, també ens dediquem a la reclamació d’impagaments de la pensió d’aliments.

DEMANDES DE PATERNITAT

Som un despatx especialitzat en demandes de paternitat. Un exemple del mateix és el procediment que vam portar respecte la filla del conegut polític Sr.Ramon Tubert (l’alcalde de la barretina). Aquí us deixem la notícia del diari El PuntAvui.

ACCIDENTS DE TRANSIT

El nostre despatx està especialitzat en reclamacions en accidents de trànsit. Aquestes es materialitzen en reclamacions materials i lesions a causa de l’accident. Sempre és millor agafar un altre advocat del que t’ofereix la companyia, ja que els advocats de la companyia sempre acaben pactant entre ells i la indemnització sempre acabarà sent la més baixa.

DRET BANCARI

Estem especialitzats en dret bancari. Som el primer despatx a Girona que va presentar una demanda judicial en reclamació de devolució de clàusula sòl. Hem tramitat més de 250 demandes de clàusula sòl i sempre em obtingut resultats favorables en tots els procediments ja que si no ho veiem clar mai iniciarem el procediment judicial.

Per altre banda també estem especialitzat en execucions hipotecaries així com en la tramitació de préstecs impagats.

DESNONAMENTS

Tenim com a clients a 5 immobiliàries de Girona. Experts en tramitacions de demandes de desnonaments davant l’impagament del lloguer, o bé, per l’expiració del termini contractual. També tramitem demandes de desnonaments per precari (quan l’arrendatari no disposa de cap títol que l’habiliti per ocupar l’immoble).

DRET HEREDITARI

Desde ACE GIRONA Advocats tramitem tots els procediments relacionats amb herències així com la reclamació de les legítimes.

DRET PENAL

Som experts en tot tipus de procediments penals, especialment en procediments d’alcoholèmies i procediments de violència de gènere.

RECLAMACIÓ D’IMPAGATS

Gestionem tot tipus de reclamacions d’impagats, ja sigui per empreses o entre particulars.

Nom

E-mail

Asumpte

Missatge