Loading...
ALCOHOLÈMIA2020-12-02T17:52:02+00:00

ADVOCATS ALCOHOLÈMIA – GIRONA

Com a experts en lloguers i desnonaments els nostres serveis es concreten en: Impagament de LloguerFinalització de Contracte y Ocupació Inconsentida (Ocupes), dels que podeu trobar més informació dins del servei que sigui del vostre interès.

Som experts en convenis de mutu acord. Diuen que sempre és millor un acord entre les parts que anar a Judici. I és totalment cert.
Sempre ha de prioritzar l’entesa entre les parts i més quan hi ha menors d’edat. Tramitem els divorcis de mutu acord a Girona amb la màxima rapidesa i amb la millor garantia de qualitat.

Que es la guarda i custòdia?2018-07-12T14:57:15+00:00

El cònjuge que tingui la guarda dels fills, serà aquell amb qui convisquin de manera habitual, es a dir, qui decideixi sobre les qüestions d’ aliments i qui l’ atengui i tingui cura d’ ell en els aspectes diaris de la seva vida. Resulta curiós que tot i que es parli d’ ella, no queda reflectida de manera expressa en el Codi Civil.

Quina diferencia hi ha entre separació i divorci?2018-07-12T14:55:52+00:00

Podríem dir que la separació és una ruptura temporal, a diferència del que passa amb el divorci que es considera definitiu. És a dir, la separació no dissol el vincle matrimonial sinó que quedaria en suspens, la qual cosa atorgaria als cònjuges la possibilitat de tornar a reconciliar-se. Si per contra els cònjuges divorciats volguessin unir-se de nou i gaudir del mateix estat civil, haurien de tornar a contreure matrimoni. La separació els proporcionaria als cònjuges una regulació jurídica en aquest període de temps respecte als menors, els béns i la situació econòmica.

El divorci, no obstant això, els permetria tornar a contreure matrimoni (civil) amb terceres persones, a diferència de la separació.

Que és el pla de parentalitat?2018-07-12T14:54:03+00:00

El pla de parentalitat consisteix en un document que s’ha d’adjuntar obligatòriament a Catalunya (des del 2011) al Conveni Regulador, sempre i quan existeixin menors. En el qual els progenitors estipulen detalladament les condicions de les visites, aniversaris, dates assenyalades, la comunicació amb el menor, familiars que realitzaran el canvi de guarda, tipus d’educació que es rebrà, pública, privada o concertada, lloc de residència del menor, etc.

Quina documentació és necessita davant d’una separació o divorci?2018-07-12T14:52:03+00:00

Bàsicament la documentació requerida és la següent: Certificat de Matrimoni (si esteu casats), Certificats de naixement dels fills, i certificat d’empadronament.

Com procedir davant d’una separació o divorci2018-07-12T14:49:49+00:00

Davant d’una separació o divorci el tràmit pot ser de dues maneres: de mutu acord o procediment contenciós. La primera sempre és més recomanable davant d’una separació o divorci. El  procediment contenciós únicament s’inicia per falta d’acord entre les parts.

CONTACTA’NS
Go to Top