Loading...
FAQ2020-12-03T11:44:38+00:00

PREGUNTES FREQÜENTS

Tinc un pis, un aparcament o un local llogat i no em paguen, que puc fer?2020-12-02T18:45:19+00:00
Tant si teniu un pis, un aparcament o un local llogat, es pot iniciar un procediment judicial per

recuperar-ne la possessió.

Puc reclamar les rentes impagades?2020-12-02T18:43:36+00:00
Sí, en el mateix procediment es poden reclamar les rentes impagades. I també es podran reclamar

les factures dels subministraments.

Quins passos té el procediment judicial?2020-12-02T18:43:09+00:00

Si no es paga el lloguer, mitjançant el procediment anomenat desnonament express, s’interposa la demanda. I és el llogater qui ha d’acreditar que ha pagat els mesos o despeses que se li reclamen.
Tot seguit el Jutjat fixa un dia i una hora per tal de recuperar l’immoble. Aquell dia, si cal, es pot recórrer a la policia per tal de recuperar l’habitatge.

Cal fer algun tipus de judici o compareixença davant del Jutjat?2020-12-02T18:42:42+00:00
Només si l’arrendatari contesta la demanda.
En quin termini puc recuperar l’immoble?2020-12-02T18:42:14+00:00
La recuperació és relativament ràpida, i tot i que dependrà del Jutjat que correspongui, normalment el termini és d’uns 3 mesos. És el que s’anomena desnonament express.
Tinc un pis amb ocupes o persones que no tenen cap contracte i vull recuperar-lo, què puc fer?2020-12-02T18:41:48+00:00
La temptació de molts propietaris és canviar el bombí quan els ocupants no hi són, tallar els subministraments, etc.

Totes aquestes conductes poden ser castigades amb multes o sancions penals.
El procediment correcte a seguir és la interposició d’una demanda judicial.

Puc reclamar algun import per danys i perjudicis?2020-12-02T18:41:22+00:00

Si el pis està ocupat per persones sense contracte es podrà reclamar el valor dels danys que es puguin causar, si es poden acreditar.

En què consisteix la demanda?2020-12-02T18:40:44+00:00
Es tramita com un desnonament express, i s’ha de comunicar al Jutjat que la finca es troba ocupada per persones que no tenen permís per fer-ho. Tot seguit el Jutjat les requereix per tal que justifiquin si disposen d’algun contracte.

Són els ocupants qui han d’acreditar el contracte, pel que, si no en tenen, directament el Jutjat fixa un dia i hora per fer fora els ocupants de la finca.

Cal fer judici?2020-12-02T18:40:10+00:00
Al igual que en supòsits d’impagament de rentes de lloguer, només cal fer un judici si l’ocupant contesta la demanda.
Puc recuperar l’immoble ràpidament?2020-12-02T18:39:35+00:00
El procediment a seguir és el desnonament express, pel que la recuperació de l’immoble és possible en un termini aproximat de 3 mesos.
El contracte de lloguer s’ha acabat i l’arrendatari segueix ocupant la finca, què puc fer?2020-12-02T18:39:10+00:00
Cal instar una demanda judicial per declarar l’efectiva finalització del contracte.
Tinc dret a cobrar els lloguers encara que el contracte hagi acabat?2020-12-02T18:38:39+00:00
Efectivament, si el contracte ha acabat però el llogater segeuix ocupant l’immoble, es pot demanar que es pagui l’import corresponent al lloguer.

Així mateix, i segons el contracte, es pot demanar un import afegit en concepte de danys i perjudicis.

Cal fer algun acte judicial o anar al Jutjat?2020-12-02T18:37:56+00:00
En aquests casos sempre cal fer judici.
En quin termini puc tornar a disposar de la finca?2020-12-02T18:37:13+00:00
L’immoble es recupera al finalitzar el procediment judicial, i aquest procediment és lleugerament més lent que el previst pels altres supòsits.

Tot i que sempre dependrà del Jutjat competent, el termini aproximat és de 4-5 mesos.

Quins tràmits se segueixen al Jutjat?2020-12-02T18:38:09+00:00
Si el contracte ha finalitzat i l’arrendatari segueix ocupant l’habitatge, s’ha d’interposar, una demanda.

Caldrà citar a l’arrendatari i el Jutjat escollirà dia i hora per fer un judici, on es discutirà, sobretot, si s’ha de considerar el contracte acabat o pot haver-se prorrogat.
Un cop es dicti sentència ferma, el jutjat escollirà dia i hora per recuperar l’immoble.

Que es la guarda i custòdia?2018-07-12T14:57:15+00:00

El cònjuge que tingui la guarda dels fills, serà aquell amb qui convisquin de manera habitual, es a dir, qui decideixi sobre les qüestions d’ aliments i qui l’ atengui i tingui cura d’ ell en els aspectes diaris de la seva vida. Resulta curiós que tot i que es parli d’ ella, no queda reflectida de manera expressa en el Codi Civil.

Quina diferencia hi ha entre separació i divorci?2018-07-12T14:55:52+00:00

Podríem dir que la separació és una ruptura temporal, a diferència del que passa amb el divorci que es considera definitiu. És a dir, la separació no dissol el vincle matrimonial sinó que quedaria en suspens, la qual cosa atorgaria als cònjuges la possibilitat de tornar a reconciliar-se. Si per contra els cònjuges divorciats volguessin unir-se de nou i gaudir del mateix estat civil, haurien de tornar a contreure matrimoni. La separació els proporcionaria als cònjuges una regulació jurídica en aquest període de temps respecte als menors, els béns i la situació econòmica.

El divorci, no obstant això, els permetria tornar a contreure matrimoni (civil) amb terceres persones, a diferència de la separació.

Que és el pla de parentalitat?2018-07-12T14:54:03+00:00

El pla de parentalitat consisteix en un document que s’ha d’adjuntar obligatòriament a Catalunya (des del 2011) al Conveni Regulador, sempre i quan existeixin menors. En el qual els progenitors estipulen detalladament les condicions de les visites, aniversaris, dates assenyalades, la comunicació amb el menor, familiars que realitzaran el canvi de guarda, tipus d’educació que es rebrà, pública, privada o concertada, lloc de residència del menor, etc.

Quina documentació és necessita davant d’una separació o divorci?2018-07-12T14:52:03+00:00

Bàsicament la documentació requerida és la següent: Certificat de Matrimoni (si esteu casats), Certificats de naixement dels fills, i certificat d’empadronament.

Com procedir davant d’una separació o divorci2018-07-12T14:49:49+00:00

Davant d’una separació o divorci el tràmit pot ser de dues maneres: de mutu acord o procediment contenciós. La primera sempre és més recomanable davant d’una separació o divorci. El  procediment contenciós únicament s’inicia per falta d’acord entre les parts.

Go to Top