Divorcis

Inici » Divorcis
12 07, 2018

Que es la guarda i custòdia?

2018-07-12T14:57:15+00:00

El cònjuge que tingui la guarda dels fills, serà aquell amb qui convisquin de manera habitual, es a dir, qui decideixi sobre les qüestions d’ aliments i qui l’ atengui i tingui cura d’ ell en els aspectes diaris de la seva vida. Resulta curiós que tot i que es parli d’ ella, no queda reflectida de manera expressa en el Codi Civil.

Que es la guarda i custòdia?2018-07-12T14:57:15+00:00
12 07, 2018

Quina diferencia hi ha entre separació i divorci?

2018-07-12T14:55:52+00:00

Podríem dir que la separació és una ruptura temporal, a diferència del que passa amb el divorci que es considera definitiu. És a dir, la separació no dissol el vincle matrimonial sinó que quedaria en suspens, la qual cosa atorgaria als cònjuges la possibilitat de tornar a reconciliar-se. Si per contra els cònjuges divorciats volguessin unir-se de nou i gaudir del mateix estat civil, haurien de tornar a contreure matrimoni. La separació els proporcionaria als cònjuges una regulació jurídica en aquest període de temps respecte als menors, els béns i la situació econòmica. El divorci, no obstant això, els permetria tornar a [...]

Quina diferencia hi ha entre separació i divorci?2018-07-12T14:55:52+00:00
12 07, 2018

Que és el pla de parentalitat?

2018-07-12T14:54:03+00:00

El pla de parentalitat consisteix en un document que s’ha d’adjuntar obligatòriament a Catalunya (des del 2011) al Conveni Regulador, sempre i quan existeixin menors. En el qual els progenitors estipulen detalladament les condicions de les visites, aniversaris, dates assenyalades, la comunicació amb el menor, familiars que realitzaran el canvi de guarda, tipus d’educació que es rebrà, pública, privada o concertada, lloc de residència del menor, etc.

Que és el pla de parentalitat?2018-07-12T14:54:03+00:00
12 07, 2018

Com procedir davant d’una separació o divorci

2018-07-12T14:49:49+00:00

Davant d’una separació o divorci el tràmit pot ser de dues maneres: de mutu acord o procediment contenciós. La primera sempre és més recomanable davant d’una separació o divorci. El  procediment contenciós únicament s’inicia per falta d’acord entre les parts.

Com procedir davant d’una separació o divorci2018-07-12T14:49:49+00:00