CUSTODIA COMPARTIDA??? (advocats de divorcis a girona)

Quan es trenca el vincle matrimonial i es regula el divorci o la ruptura de parella de fet, normalment, si existeixen fills en comú, sol acordar-se la custòdia a favor de la mare, no obstant això, aquest despatx, ACEGIRONA ADVOCATS, en els últims temps ha experimentat un canvi de tendència en els jutges en pronunciar-se en les seves sentències sobre la custòdia compartida, per la qual cosa sembla que cada vegada més s’està notant un canvi notori en regular-se la custòdia compartida dels progenitors en els divorcis quan es donen les circumstàncies.
Segons el Codi Civil, la custòdia compartida (assumpció per part del pare i la mare de la responsabilitat sobretot el que concerneixi als fills comuns després de la seva separació), només es donarà en cas d’ acord entre els progenitors acordat abans del procés o durant el mateix”, o “excepcionalment” quan l’acordi el jutge, a instàncies d’una de les parts, fonamentant que només d’aquesta forma es protegeix l’interès superior del menor”.
En l’adverbi “excepcionalment” radica un dels motius que han arraconat aquesta figura legal al llarg dels anys, la qual cosa no està tan clar és el motiu pel qual la Justícia ha preferit, en la majoria dels casos, decantar-se per la mare a l’hora de concedir la custòdia en exclusiva.
En els últims temps, no obstant això, proliferen algunes sentències a favor de la custòdia compartida que podrien indicar un canvi de tendència. Fonts judicials afirmen que en l’últim any varis jutges s’han decantat per aquesta figura legal a l’hora de resoldre el conflicte dels pares separats sobre els seus fills, despullant, per tant, del seu caràcter d’excepcionalitat. Entre els lletrats, en molts casos, es comença a deixar de considerar la custòdia compartida com una batalla perduda i, per tant, ja no la presenten com a tal als seus clients; més aviat al contrari, els animen a sol·licitar-la. Alguns advocats perceben un “canvi d’actitud” en les seves clientes, que rebutgen la idea que el fill és només d’elles i valoren favorablement la figura paterna.

advocats a girona, abogados en girona, advocats de girona, abogados de girona, advocats de divorcis a girona, abogados de divorcios en girona, girona advocats, advocats girona, abogados girona, girona abogados, divorcios girona, divorcis a girona, advocats custodia compartida a girona, abogadosa custodia compartida en girona, abogados divorcio mutuo acuerdo,advocats divorci mutu acord, abogados mutuo acuerdo en girona, advocats divorci mutu acord a girona, girona advocats, advocats a girona, abogados en girona, girona abogados, advocats, abogados